Zpráva z konference eGovernment Mikulov

10.9.2023

Jako předseda APG jsem se ve dnech 4. - 6. září účastnil v Mikulově konference eGovernment 2023. Konference se nesla v duchu, který nastínil náš ideový i faktický spojenec - předseda ICT Unie a především prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček. Rozhodně doporučuji si jeho projev vyslechnout.

https://www.youtube.com/watch?v=wNwC6tUqUxA

Co jsem si nejen z projevu ale celé konference odnesl v roli předsedy APG?

1.    Pokud budeme jako geomatici hledat společné cesty, pak jistě v mezioborové spolupráci dosáhneme více.

2.    Digitální technická mapa ČR jistě mohla dopadnout lépe, kdyby stát na 1. etapu nenechal jen 1 rok. Nakonec jsme ale jako obor nezklamali a naše dílo bude jednou z mála komponent, která bude v DSŘ fungovat.

3.    Stát není zcela spolehlivým partnerem, protože i když se již na něčem usnese viz. architektura digitálního stavebního řízení, ustupuje od toho a pak to přináší velké problémy.

4.    Zajíčkovi jsem nabídl, že když bude v rámci prosazování vize Česko na křižovatce potřebovat pomoc APG, jsme připraveni.

 

Ing. Martin Hrdlička

předseda představenstva

zobrazit Všechny zprávy