Asociace podnikatelů
v geomatice

APG je sdružení podnikatelů působících v oboru geomatiky, geoinformatiky a pozemkových úprav.

Slovo „geomatika“ v názvu asociace prezentuje otevřenost pro všechny podnikatele a zaměstnavatele působící nejen v geodézii, ale také v dalších blízkých oborech jako jsou pozemkové úpravy a GIS.

Více o nás

Naše vize

Naše vize je zaměřena na vylepšení postavení podnikatelského sektoru v geomatice mezi jinými obory podnikání.

Asociace je pokračovatelem České komory zeměměřičů. Ambicí této změny je více se zaměřit na podporu podnikání v geomatice a kultivaci také vašeho podnikatelského prostředí.

Naše cíle

Zprávy z dění v asociaci

Valná hromada APG 2021
5.9.2021

Valná hromada APG se uskuteční 5. října 2021 v hotelu Floret v Průhonicích.

Setkání v jihočeském kraji
15.7.2021

V Českých Budějovicích se uskutečnilo setkání členů i nečlenů s vedením APG.

Předseda představenstva jednal s Ing. Špalkem (ČKAIT)
30.6.2021

Ing. Hrdlička jednal s předsedou ČKAIT o podpoře aktivit APG směřujících k ustanovení zákonné komory zeměměřičů.

zobrazit všechny zprávy

odbornou problematiku řeší pracovní skupiny, které se zabývají nejdůležitějšími oblastmi zájmu

Za činnost každé pracovní skupiny zodpovídá člen
představenstva, který je specialistou na danou
problematiku.

  • Vnější vztahy, vzdělávání, propagace
  • Geografické informační systémy
  • Inženýrská geodézie
  • Katastr nemovitostí, pozemkové úpravy

zobrazit pracovní skupiny