O nás

Asociace podnikatelů v geomatice je nepolitické profesní uskupení podnikatelů působících v geomatice a pozemkových úpravách.

Geomatika je vědní a technická disciplína zabývající se sběrem, analýzou, zpracováním, správou a distribucí geografických dat.

Geomatika zahrnuje geodézii, inženýrskou geodézii, mapování, kartografii, fotogrammetrii, dálkový průzkum Země, tvorbu bází prostorových dat, geografických informačních systémů a informační modelování staveb (BIM).  

APG vznikla v roce 2018, svou činností navazuje na předchozí dlouholeté aktivity České komory zeměměřičů a sdružuje podnikatele, kterým není budoucnost geomatiky lhostejná. Naším posláním je o tento obor pečovat, nadále jej rozvíjet a prosadit mezi ostatními respektovanými obory.

Asociace je pro své členy spolehlivým partnerem, který aktivně hájí jejich zájmy na jednáních se zákonodárnými subjekty a dalšími institucemi ovlivňujícími hospodářský a ekonomický život v zemi.

Naše cíle

Představenstvo

Ing. Martin Hrdlička – předseda představenstva
Ing. Jaroslav Kocián, MBA – člen představenstva
Ing. Jiří Bradáč, MBA – člen představenstva
Ing. Jiří Habrovec – člen představenstva
Ing. Jan Plavec – člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Lubor Pekarský – předseda dozorčí rady
Evžen Hlavica – člen dozorčí rady
Ing. Zbyněk Kugler – člen dozorčí rady

Pracovní skupiny

V asociaci pracují odborné pracovní skupiny, které se zabývají obory, které dohromady tvoří geomatiku. Více informací o pracovních skupinách se dočtete zde.

Staňte se členem