O nás

Asociace podnikatelů v geomatice hájí a prosazuje zájmy všech svých členů, kteří podnikají v oboru geomatiky. APG vznikla transformací Komory geodetů a kartografů.

Asociace podnikatelů v geomatice hájí a prosazuje zájmy všech svých členů, kteří podnikají v oboru geomatiky. APG vznikla transformací Komory geodetů a kartografů.

Asociace je od začátku zahájení své činnosti členem Hospodářské komory ČR a spolupracuje také s dalšími organizacemi a profesními sdruženími.

Naše cíle

Představenstvo

Ing. Martin Hrdlička – předseda představenstva
Ing. Jaroslav Kocián – člen představenstva
Ing. Jiří Bradáč – člen představenstva
Ing. Jiří Habrovec – člen představenstva
Ing. Jan Plavec – člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Lubor Pekarský – předseda dozorčí rady
Ing. Jan Fafejta – člen dozorčí rady
Ing. Martin Nedoma – člen dozorčí rady

Pracovní skupiny

V asociaci pracují odborné pracovní skupiny, které se zabývají obory, které dohromady tvoří geomatiku. Pracovní skupiny a jejich záběr mají své samostatné stránky.

Stát se členem