Pracovní skupiny

Odborné pracovní skupiny řeší problematiku v celé řadě oborů geomatiky (inženýrská geodezie, katastr nemovitostí, geografické informační systémy,  pozemkové úpravy). Nedílnou součástí činností asociace je také vzdělávání, rozvíjení vztahů s dalšími organizacemi a propagace asociace.

Odborné pracovní skupiny řeší problematiku v celé řadě oborů geomatiky (inženýrská geodezie, katastr nemovitostí, geografické informační systémy,  pozemkové úpravy). Nedílnou součástí činností asociace je také vzdělávání, rozvíjení vztahů s dalšími organizacemi a propagace asociace.

BIM

Vedoucí skupiny: Ing. Jan Floriánek (HRDLIČKA spol. s r.o.)
Náplň
 • BIM – informační modelování staveb
ČLENOVÉ

Ing. Ondřej Patočka, Asseco Central Europe, a.s.

Michal Kučera, GIS-STAVINVEX a.s.

Ing. Ondřej Veverka, Geodézie-Topos, a.s.

Ing. Robert Šinkner, MBA, TKP geo s.r.o.

Ing. Jiří Habrovec, GEODROM s.r.o.

Katastr nemovitostí

Vedoucí skupiny: Ing. Jan Plavec (GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář, s.r.o.)
Náplň
 • Spolupráce s orgány rezortu ČÚZK
 • Výkon zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. §13 odst.1 písm. a) a b)
 • Spolupráce s vysokými školami
 • Sledování moderních trendů v pořizování dat
ČLENOVÉ

Ing. Denisa Petříková, GKS – geodetická kancelář, s.r.o

Ing. Jan Pěčonka, HD GEO, s.r.o.

Ing. Vladimír Soviš, geo cité + s.r.o.

Ing. Luděk Hlavatý, Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Ing. Daniel Ditrych, GEOŠRAFO, s.r.o.

Ing. Karel Zeiner, TKP geo s.r.o.

Vnější vztahy

Vedoucí skupiny: Ing. Martin Hrdlička (HRDLIČKA spol. s r.o.)
Náplň
 • Hospodářská komora České republiky
 • Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Orgány veřejné moci
 • Spolupráce s příbuznými organizacemi (ČSGK, CLGE, CAGI, APÚ aj.)
 • Samosprávné celky
 • Zahraniční instituce
ČLENOVÉ

Ing. Martin Nedoma, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník

Ing. Jaroslava Kraftová, GIS-STAVINVEX a.s.

Propagace

Vedoucí skupiny: Ing. Jaroslav Cibulka
Náplň
 • Zodpovědnost za interní a externí komunikaci asociace
 • Zodpovídá za formální i obsahovou stránku informačních materiálů
 • Webové stránky
 • Připravuje zpravodaj pro členy asociace
 • Kontaktuje zpravodajská média a nezávislé publicisty za účelem propagace činnosti asociace
 • Zajišťuje fotodokumentaci všech akcí
 • Spravuje sociální sítě
 • Zajišťuje výrobu audiovizuálních prezentací
 • Pořádá přednášky, semináře, besedy a konference
 • Grafický manuál
ČLENOVÉ

Pozemkové úpravy

Vedoucí skupiny: Ing. Lubor Pekarský (allGEO, s.r.o.)
Náplň
 • Propagace pozemkových úprav
 • Spolupráce s SPÚ, ČÚZK, APÚ, ČMKPÚ, VŠ a odbornou veřejností
 • Připomínkování oborové legislativy a aktualizace metodiky pro provádění PÚ
 • Účast v Koordinační skupině pro pozemkové úpravy (SPÚ, odborná veřejnost)
 • Účast v Meziresortní pracovní skupině k řešení problematiky obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav (ČÚZK, SPÚ, odborná veřejnost)
 • Propagační video o PÚ
ČLENOVÉ

Ing. Vladimíra Vondráčková, GEOREAL spol. s r.o.

Ing. Ivana Antoňů, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Ing. Tomáš Buchmaier, GB-geodézie spol. s r.o.

Ing. David Dohnal, HANOUSEK s.r.o.

Petr Liška, GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a proj. k.

Ing. Pavel Svoboda, Geocart CZ spol. s r.o.

Ing. Petr Mikeš, TKP geo s.r.o.

Ing. Aleš Černý, Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Ing. Pavel Šilar, GEOŠRAFO, s.r.o.

Geografické informační systémy

Vedoucí skupiny: Ing. Jiří Bradáč (T-MAPY spol. s r.o.)
Náplň
 • Prosazování a realizace GeoInfoStrategie
 • Standardizace v oblasti prostorových dat
 • Podpora moderních trendů a inovačních aktivit v oboru
 • Open data
 • Spolupráce s vysokými školami s relevantními obory studia
ČLENOVÉ

Ing. Roman Bukáček, HRDLIČKA spol. s r.o.

Ing. Karel Vondráček, GEOREAL spol. s r.o.

Ing. Pavel Petřík, GeoData s.r.o.

Ing. Ondřej Veverka, Geodézie-Topos, a.s.

Ing. Ondřej Patočka, Asseco Central Europe, a.s.

Ing. Patrik Starčevský, TKP geo s.r.o.

Ing. Marek Knězů, GEPRO spol. s r.o.

Inženýrská geodézie

Vedoucí skupiny: Ing. Jiří Habrovec (GEODROM s.r.o.)
Náplň
 • Stavební zákon
 • Spolupráce s organizacemi SŽDC, ŘSD, správci technické infrastruktury, ICT unií, NAKIT
 • BIM – informační modelování staveb
 • Výkon zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb. §13 odst.1 písm. c)
 • Spolupráce s vysokými školami
 • Sledování moderních trendů v pořizování dat
ČLENOVÉ

Ing. Jan Floriánek, HRDLIČKA spol. s r.o.

Ing. Martin Nedoma, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Ing. Zbyněk Kugler, GRID, a.s.

Ing. Aleš Černý, Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Ing. Ivan Tureček, TKP geo s.r.o.

Ing. Lukáš Kutil - externí poradce APG 

Ing. Vojtěch Podzemný, GeoPrime Geodézie s.r.o.  

Ing. Přemysl Plch, GEODEZIE PLCH s.r.o.

Ing. Tomáš Cimpl, GEOVAP, spol. s r.o.

Ing. David Šiler, GEO profi spol.s r.o.

Vzdělávání

Vedoucí skupiny: Ing. Jaroslav Kocián, MBA (GEFOS a.s.)
Náplň
 • Odborné akce (semináře, konference, školení)
 • Celoživotní vzdělávání
 • Odborná způsobilost (předepsané odborné vzdělání, autorizace)
 • Firemní ekonomika
 • Spolupráce se školami
ČLENOVÉ

doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Ing. Jan Staněk, Střední průmyslová škola zeměměřická

doc. Ing. Václav Čada, CSc., FAV, Západočeská univerzita

Ing. Robert Šinkner, MBA, TKP geo s.r.o.

Ing. Jiří Drozda, VÚGTK, v.v.i.

Ing. Petr Jašek, Ph.D., Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Ing. Jaroslav Braun, Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Ing. Jan Pěčonka, HD GEO s.r.o.

Ing. Denisa Petříková, GKS - geodetická kancelář, s.r.o.

doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D., Fakulta stavební, VUT Brno

Ing. Karel Vach, CSc., EuroGV Plus, spol. s r.o.