DTM

Digitální technická mapa kraje je geografická databáze, která obsahuje podrobný obraz fyzického stavu povrchové situace, sítí dopravní a technické infrastruktury včetně ochranných pásem a další objekty.