Publikace

Odborné pracovní skupiny řeší problematiku v celé řadě oborů geomatiky (inženýrská geodezie, katastr nemovitostí, geografické informační systémy,  pozemkové úpravy). Nedílnou součástí činností asociace je také vzdělávání, rozvíjení vztahů s dalšími organizacemi a propagace asociace.

RNDr. Petr Kubala (generální ředitel, Povodí Vltavy): Ochrana vod a pozemkové úpravy
Stáhnout
Prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (FAST, VUT Brno): Fakta o retenční schopnosti půdy
Stáhnout
Ing. Olga Dočkalová (starostka obce Sudice): Obce a sucho
Stáhnout
Ing. Otakar Šašek (předseda ZD Klapý): Staráme se o krajinu
Stáhnout
Jiří Řezníček (starosta obce Tučín): Pozemkové úpravy v praxi
Stáhnout
Mgr. Jaroslava Doubravová (ředitelka odboru, SPÚ): Pozemkové úpravy – současný stav a výhled
Stáhnout
Ing. Martin Hrdlička (předseda APG, starosta obce Tetín): Správa obce a pozemková úprava
Stáhnout