Vzpomínka na Ing. Václava Slabocha, CSc.

12.5.2022

Václav Slaboch (1939 - 2022)

Václav Slaboch byl mým blízkým spolupracovníkem celých 25 let od jeho návratu ze zahraničních odborných misí ve funkci experta Organizace Spojených národů; obdivoval jsem jeho perfektní znalost tří světových jazyků a živé odborné kontakty v rámci Mezinárodní federace zeměměřičů a Rady evropských zeměměřičů, které byl prvním čestným členem.  

V letech 1998 – 2006 působil jako ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, jehož pracovníky motivoval i osobním vysokým pracovním nasazením k účasti na řešení významných mezinárodních a resortních výzkumných úkolů.

Zákeřná nemoc mu sice znemožnila pokračovat v aktivní službě, ale po náročné rehabilitaci se vrhl do překladatelské činnosti, kdy se podstatně podílel až do posledních chvil na tvorbě Terminologického slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí.

Čest jeho památce                          

doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.    

zobrazit Všechny zprávy