VISIONPLAN 3D novým kmenovým členem APG

1.1.2023

S potěšením oznamujeme, že novým kmenovým členem APG se stala společnost VISIONPLAN 3D zastoupena Ing. Jaroslavem Faiferlíkem se sídlem v Plzni.

Společnost vznikla v roce 2020 jako pokračování a přirozený vývoj soukromé, dnes již přibližně 8 leté praxe jednatele Ing. Jaroslava Faiferlíka. Tato firma nabízí celou řadu geodetických služeb v podobě laserového skenování, tvorby dokumentace skutečného stavu objektů, 3D modelování a BIM, virtuálních prohlídek, vytyčování, fotogrammetrie, geometrických plánů, polohopisných a výškopisných plánů a mnoho dalších služeb. Firma VISIONPLAN-3D s.r.o. působí po celé ČR a několik zakázek v její poměrně krátké historii bylo realizováno i v zahraničí.

zobrazit Všechny zprávy