SPŠ stavební Brno novým přidruženým členem APG

1.6.2023

V květnu se novým přidruženým členem stala Střední průmyslová škola stavební Brno zastoupena Ing. Janem Hobžou, ředitelem školy.

Na škole se kromě oboru Stavebnictví vyučuje obor Geodézie a katastr nemovitostí, který je každoročně otevírán z celkového počtu 5 tříd v ročníku právě v 1 třídě. Během studia se žáci seznámí s geodetickými metodami běžně užívanými v praxi, naučí se pracovat s totálními stanicemi a GNSS aparaturami a naučí se potřebné zpracovatelské postupy jak pro výstupy inženýrské geodézie, tak pro katastr nemovitostí. Do výuky vyšších ročníků jsou s oblibou zařazovány exkurze nejen do geodetických společností, ale také na brněnské vysoké školy, ze kterých nejužší spolupráci máme s Ústavem geodézie FAST VUT v Brně.  

Ze SPŠ stavební Brno více než polovina žáků směřuje v prvním roce po maturitě na vysokou školu geodetického zaměření. Uplatnění nacházejí absolventi především v geodetických nebo stavebních firmách, katastrálních úřadech či GIS odborech.

zobrazit Všechny zprávy