SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO INŽENÝRSKOU GEODÉZII

7.6.2019

V květnu 2019 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny pro inženýrskou geodézii, na kterém se probírala především problematika Digitální technické mapy ČR, novela stavebního zákona, BIM v pozemních a dopravních stavbám.

Vzhledem k objemu problematiky BIM v rámci této pracovní skupiny vznikla ještě samostatná skupina pro BIM, kterou vede Jan Floriánek (Hrdlička, spol s r.o.).

Pracovní skupina v čele s Jaroslavem Kociánem zároveň připravuje workshop pro Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Cílem tohoto workshopu je ukázat moderní metody geomatiky stavebním firmám.

Jedním z dlouhodobých cílů APG je začlenění profese geomatika do zákonných ustanovení. Proto se v průběhu června uskutečnila schůzka Jiřího Habrovce, vedoucího pracovní skupiny a Jaroslava Cibulky, výkonného ředitele, s právnickou kanceláří.

Předmětem tohoto setkání bylo především definování podmínek pro úspěšné zapracování požadavků asociace do připravovaného zákona. Na schůzce se zároveň otevřela témata budoucí spolupráce v dalších oblastech, kterými se APG zabývá.

zobrazit Všechny zprávy