SETKÁNÍ GEODETŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

10.12.2019

Na konci listopadu se ve Zlíně uskutečnil již 3. ročník Setkání zeměměřičů Zlínského kraje. Akce se zúčastnilo 47 geodetů převážně ze Zlínského kraje, ale pozvání přijali i hosté z dalších částí republiky.

Zaznělo celkem osm kvalitních příspěvků, APG byla mezi přednášejícími zastoupena Ing. Jiřím Bradáčem („Aktuálně DTM“) a Ing. Jaroslavem Cibulkou („Zprávy z dění APG“).

Prestiž celé akci dodala i osobní účast místopředsedy ČÚZK Ing. Karla Štencela a ředitele KÚ pro Zlínský kraj Ing. Štěpána Formana.

Velmi kladný ohlas všech přítomných na setkání potvrdil pořadatelům, že konání takovéto akce rozhodně má svůj smysl a udělají vše proto, aby Setkání zeměměřičů Zlínského kraje mělo i v roce 2020 své další pokračování.

zobrazit Všechny zprávy