SETKÁNÍ GEODETŮ, PŮSOBÍCÍCH V JIHOČESKÉM KRAJI

23.5.2019

APG ve spolupráci s Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj a ZKI v Českých Budějovicích uspořádala setkání geodetů, působících v Jihočeském kraji.

Jaroslav Cibulka (APG) a Jan Plavec (představenstvo APG, GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.) společně představili asociaci přítomným účastníkům, 55 soukromým geodetům a 35 zástupcům z resortu ČÚZK. V historii spolupráce místních soukromých geodetů a katastrálních úřadů to bylo již osmé setkání.

Setkání se pořádají většinou k nějakým příležitostem, například k novele katastrální vyhlášky, případně v intervalu dvou až tří let.

Všichni zúčastnění se jednoznačně shodli na přínosu takovýchto setkání.

Prezentace ze setkání geodetů najdete na webu APG.

Dopolední blok semináře

Odpolední blok semináře

apg-setkani-geodetu-jihoceskeho-kraje 2019
apg-setkani-geodetu-jihoceskeho-kraje 2019
apg-setkani-geodetu-jihoceskeho-kraje 2019
zobrazit Všechny zprávy