Senát schválil Českou komoru zeměměřičů

8.3.2023

S potěšením oznamujeme, že Senát Parlamentu České republiky na svém zasedání ve středu 8. března 2023 schválil novelu zákona o zeměměřictví, která uzákoňuje Českou komoru zeměměřičů.

Finální znění zákona je k dispozici zde.

K prosazení zákonné komory zeměměřičů vedla dlouhá cesta přes dvě funkční období Poslanecké sněmovny. APG k novele zákona o zeměměřictví vypracovala obsáhlý pozměňovací návrh, který dovedla k úspěšnému schválení ve výborech i na plénu Poslanecké sněmovny.  

Poslanecká sněmovna postoupila tento návrh Senátu dne 7. 2. 2023. Následovalo jeho úspěšné obhájení na zasedáních Podvýboru pro zemědělství, Ústavněprávního výboru a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Zpravodajem za hospodářský výbor byl senátor Rostislav Koštial a za Ústavněprávní výbor senátor Michal Canov.

Usnesení Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu ze dne 7. března 2023 je k dispozici zde, usnesení Ústavněprávního výboru č. 38 ze dne 1. března 2023 je k dispozici zde.

Podpisem prezidenta republiky bude Česká komora zeměměřičů uzákoněna.

Jsme přesvědčeni, že právě vzniká moderní, akceschopná a bezvýhradně přesvědčivá instituce, která bude zárukou navýšení prestiže oboru, jeho odpovídajícího usazení mezi ostatní obory a garance kvality.

#Českákomorazeměměřičů

zobrazit Všechny zprávy