SEMINÁŘ APG PRO SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ

16.10.2019

APG uspořádala pro Svaz podnikatelů ve stavebnictví odborný seminář, na kterém Ing. Petr Pracný ze společnosti GEFOS a Ing. Zbyněk Kugler ze společnosti GRID představili možnosti současné geomatiky. Oba referáty se setkaly s velmi pozitivní odezvou všech přítomných včetně technického ředitele SPS Ing. Pavla Ševčíka.

První přednáška Petra Pracného byla zaměřena na možnosti řízení stavebních strojů s pomocí techniky značky Leica Geosystems. Bylo ukázáno, že při nasazení GNSS přijímačů a totálních stanic lze na stavbě dlouhodobě docilovat vysokých úspor v porovnání s „ručním“ řízením. Zmíněny byly všechny výhody, které 3D model a automatizace navádění stavebního stroje může stavebním firmám přinést.

V druhé přednášce Zbyněk Kugler vysvětlil vícenásobné příležitosti, které vznikají po sběru velkých objemů dat z mobilního laserového skenování. Při očekávané přesnosti 20 mm v poloze i výšce je sice čas na zpracování dat přibližně dvakrát vyšší oproti práci s daty z „běžných“ geodetických metod, na druhé straně je obrovskou výhodou nižší časový nárok na práci v terénu – mobilní mapování je časově 20x méně náročnější, navíc míra detailu a popis kompletního viditelného měřeného okolí na jeden výjezd se žádnou jinou metodou nedá datově nashromáždit.

zobrazit Všechny zprávy