PSŠ Letohrad novým přidruženým členem APG

16.3.2022

Novým přidruženým členem APG se stala Průmyslová střední škola Letohrad zastoupena Ing. Jiřím Štěpánkem, ředitelem školy.

PSŠ Letohrad se stala vzhledem k dlouholeté tradici neodmyslitelnou a pevně ukotvenou součástí města Letohrad i orlickoústeckého regionu. Nabízí přívětivé, bezpečné a moderní prostředí ke vzdělávání v perspektivních technických oborech. Během své existence vychovala dlouhou řadu odborníků nejen z blízkého okolí, ale vzhledem k jedinečné nabídce vzdělávání i ze vzdálenějších míst republiky. Obor geodézie a katastr nemovitostí vyučuje jako jediná škola v Pardubickém kraji. Dalšími maturitními obory jsou stavebnictví a strojírenství. Výuční list mohou žáci získat ve strojírenských a elektrotechnických oborech. Náplň výuky oboru geodézie a katastr nemovitostí reaguje na potřeby trhu práce – modernizujeme vybavení a zavádíme nové výukové metody. Absolvování oboru zaručuje připravenost pro výkon budoucího povolání nejen v rámci naší republiky, ale i v zahraničí. Je fakultní školou VŠB - TU Ostrava.

V současné době studuje obor geodézie a katastr nemovitostí ve všech ročnících 58 studentů.

zobrazit Všechny zprávy