PROPAGACE APG NA DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SPŠ ZEMĚMĚŘICKÉ

5.2.2020

Koncem ledna 2020 se na pražské Střední průmyslové škole zeměměřické konaly dny otevřených dveří pro zájemce o studium. Budoucím studentům jsme aktivity asociace přiblížili prostřednictvím propagačního letáku.

Vedle propagace oboru a další spolupráce se středními a vysokými školami se v letošním roce chceme soustředit i na vytvoření strategie vzdělávání geomatiky v ČR.

Domníváme se, že pro zachování oboru je velmi důležité, abychom se věnovali nové generaci, která bude tento obor nadále rozvíjet.

zobrazit Všechny zprávy