Program valné hromady APG 2022

1.11.2022

Představenstvo Asociace podnikatelů v geomatice, z.s. se sídlem Novotnéholávka 200/5, 110 00 Praha – Staré Město, IČ 613 85 751, spolku zapsanéhove spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vevložce 1359 (dále jen „APG“), tímto svolává

na 1.prosince 2022 valnou hromadu APG,

která proběhne v Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 – Vysočany.

Pozvánka na valnou hromadu

 

Pořad jednání valné hromady:

 

1.    Zahájení (ověření usnášeníschopnosti, volba předsedajícího VH, zapisovatele a skrutátorů)

2.    Úvodní slovo výkonného ředitele

3.    Úvodní slovo předsedy představenstva

4.    Zpráva představenstva

5.    Zpráva dozorčí rady

6.    Zpráva vedoucích pracovních skupin

7.    Předání plakety čestnému členovi

8.    Schválení volebního řádu

9.    Schválení účetní závěrky za rok 2021

10.  Diskuze

11.  Ukončení valné hromady

 

Po ukončení valné hromady následuje přestávka na oběd a poté od 14:00 proběhne odborná konference GEOMATIKA 2022.

Po skončení konference (předpokládaný konec v 18:30) jsou účastníci srdečně zváni na večerní raut.

zobrazit Všechny zprávy