Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. (1945 - 2021)

24.5.2021

Dne 17. května 2021 zemřel významný kartograf a emeritní profesor ČVUT Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., pedagog a vědecká osobnost v kartografii v České republice i v zahraničí. Mezi studenty byl velmi oblíbený a jeho odchod je velkou ztrátou nejen na poli jeho odborné činnosti, ale i ztrátou člověka neobyčejně upřímného s lidským pohledem na svět, jakých se rodí opravdu málo.

Naposledy jsem se setkal s profesorem Veverkou na „Vánočce“ ve VÚGTK v loňském roce. Pokaždé, když jsem se s ním viděl, měl dobrou náladu, kterou dokázal – tak jako vždy – šířit i kolem sebe.

Budu na něho vždy vzpomínat a budou mi jej připomínat nejen jeho „legrácky“, ale i další zajímavé kartografické ukázky, kterými mně obdaroval.

Vyjadřujeme upřímnou soustrast všem pozůstalým. Čest jeho památce.

Ing. Jan Fafejta

čestný člen a člen dozorčí rady APG

zobrazit Všechny zprávy