Prezentace z 9. setkání geodetů Jihočeského kraje

1.6.2022

V úterý 24. května 2022 se v prostorách českobudějovické VŠTE uskutečnilo již 9. setkání geodetů geodetů Jihočeského kraje.

Na setkání vystoupili:

Ing. Bc. Jan Kmínek (ČÚZK) - Novela zeměměřického zákona a jeho prováděcích předpisů

Ing. Milan Tomášek (ZKI) - Zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav

Ing. Jana Horová (ZKI) - GP pro vymezení rozsahu VB k části pozemku na podkladě DSPS

Ing. Jaroslav Cibulka, Ing. Jan Plavec, Ing. Robert Šinkner - Asociace podnikatelů v geomatice, pracovní skupiny

Ing. Patrik Starčevský (APG) - DTM ČR - stát, kraj, obec

Ing. Romana Vačkářová (Krajský úřad Jihočeského kraje) - DTM ČR - z pohledu veřejného zadavatele

Ing. Patrik Starčevský (APG) - DTM z pohledu zpracovatele

Ing. Robert Šinkner (APG) - Digitalizace stavebního řízení, BIM

Děkujeme všem řečníkům za zajímavé a přínosné prezentace a těšíme se na příští setkání.

APG 

zobrazit Všechny zprávy