Pozvánka na seminář v Pardubicích

21.6.2023

Český svaz geodetů a kartografů (pobočka východní Čechy) a Katastrální úřad pro Pardubický kraj vás zvou na odborný seminář: 

NOVELA ZEMĚMĚŘICKÉHO ZÁKONA, VZNIK ČESKÉ KOMORY ZEMĚMĚŘIČŮ A NOVELA KATASTRÁLNÍ VYHLÁŠKY

Seminář se uskuteční v úterý 12. září 2023 od 9:00 do 14:00 v Domě techniky v Pardubicích (nám. Republiky 2686, Pardubice)

Program: 

1.   Zahájení a úvodní slovo - Ing.Karel Švarc, KÚ

2.  Novela zákona o zeměměřictví - Ing.Karel Večeře, ČÚZK        

3.  Právní úprava České komory zeměměřičů - Ing. Jaroslav Cibulka, APG

4.  30let digitalizace státní správy, zeměměřictví a katastru - Ing. Karel Večeře, ČÚZK        

5.  Novela katastrální vyhlášky v oblasti zeměměřických činností - Ing. Věra Jindřichová, ČÚZK

6.  Komentář k pomůcce pro vyhotovitele geometrických plánů - Ing. Jiří Udržal, KÚ

7.   Různé, diskuze, odpovědi na dotazy

Všem účastníkům bude poskytnuto občerstvení během dopolední a polední přestávky.

Své přihlášky posílejte do 5. září 2023 na adresu: lenka.sykorova@cuzk.cz.

zobrazit Všechny zprávy