Pozvánka na seminář v Liberci

25.8.2023

Český svaz geodetů a kartografů, pobočka Východní Čechy a Katastrální úřad pro Liberecký kraj vás zvou na odborný seminář

NOVELA ZEMĚMĚŘICKÉHO ZÁKONA, VZNIK ČESKÉ KOMORY ZEMĚMĚŘIČŮ A NOVELA KATASTRÁLNÍ VYHLÁŠKY

Seminář se uskuteční v úterý 3. října 2023 od 9:00 do 14:00 v budově sídla Krajského úřadu Libereckého kraje, v sále "C", U Jezu 642/2a, Liberec.  

Program:

  1. Zahájení a úvodní slovo - Ing. Karel Švarc (KÚ)
  2. Novela zákona o zeměměřictví - Ing. Karel Večeře (ČÚZK)
  3. Právní úprava České komory zeměměřičů - Ing. Jaroslav Cibulka (tajemník přípravného výboru ČKZ)
  4. 30 let digitalizace státní správy zeměměřictví a katastru - Ing. Karel Večeře (ČÚZK)
  5. Komplexní informace o provádění a výsledcích pozemkových úprav v Libereckém kraji - Ing. Bohuslav Kabátek (KPÚ LB)
  6. Novela katastrální vyhlášky v oblasti zeměměřických činností - Ing. Věra Jindřichová (ČÚZK)
  7. Komentář k pomůcce pro vyhotovitele geometrických plánů - Ing. Jiří Udržal (KÚ)
  8. Různé / diskuze

Všem účastníkům bude poskytnuto občerstvení během dopolední i polední přestávky.

Vložné:

Základní - 1350 Kč

Sleva ze základního vložného pro členy ČSGK (nutno prokázat): 150 Kč

Přihláška - ke stažení zde.

Své přihlášky posílejte na obě e-mailové adresy irena.vlacilova@cuzk.cz a lenka.sykorova@cuzk.cz do 20. září 2023.

zobrazit Všechny zprávy