Pozvánka na seminář: POZEMKOVÉ ÚPRAVY - BUDOUCNOST NAŠÍ KRAJINY

11.3.2024

Dovolujeme si vás pozvat na seminář: POZEMKOVÉ ÚPRAVY: BUDOUCNOST NAŠÍ KRAJINY, který se uskuteční ve středu 24. dubna 2024 od 9:00 v Sále Státních aktů v Poslanecké sněmovně (Sněmovní 4).

Pozemkové úpravy jsou základním nástrojem pro trvale udržitelnou, hospodářsky využitelnou, kulturní a harmonickou krajinu, smysluplně prostorově a funkčně uspořádaných pozemků s ohledem na vlastnická práva, adaptovaná na současné klimatické změny.

Program:

9:00 Slavnostní zahájení

 • Ing. Michal Kučera, předseda zemědělského výboru Poslanecká sněmovna PČR
 • Ing. Martin Hrdlička, předseda Asociace podnikatelů v geomatice a starosta obce Tetín

9:30 Panel I: 

 • Ing. Jana Krutáková, předsedkyně výboru pro životní prostředí, Poslanecká sněmovna PČR 
 • Ing. Miroslav Skřivánek, Ph.D., náměstek ministra, Ministerstvo zemědělství
 • Ing. Mgr. Jiří Lehejček, Ph.D., náměstek člena vlády, Ministerstvo životního prostředí
 • Ing. Svatava Maradová, MBA, ústřední ředitelka, Státní pozemkový úřad
 • prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor, Česká zemědělská univerzita
 • diskuze

11:00 Přestávka

11:20 Panel II:

 • Ing. Libor Vavrečka, 1. místopředseda představenstva, Česká komora zeměměřičů
 • Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR
 • Bc. Jarmila Stawaritschová, starostka obce Čelechovice na Hané
 • Ing. Karel Vondráček, Asociace podnikatelů v geomatice
 • diskuze

12:30 Závěrečné slovo a ukončení semináře

Pozvánka

Upozorňujeme, že vstup do Poslanecké sněmovny bude umožněn pouze registrovaným osobám. Svou účast potvrďte prosím do 10. dubna 2024 přes registraci: https://forms.gle/MGjpYcPinaxZMEBv6

Těšíme se na viděnou!

Asociace podnikatelů v geomatice

zobrazit Všechny zprávy