Pozvánka na seminář

27.2.2024

Český úřad zeměměřický a katastrální ve spolupráci s Asociací podnikatelů v geomatice vás srdečně zvou na pracovní seminář k představení produktů a služeb pro splnění zákonné povinnosti vůči DTM krajů. Seminář je určen pro zástupce vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury, včetně obcí.

S ohledem na kapacitu sálu se prezenčně předpokládá účast maximálně dvou zástupců za příslušný objekt. Pro přihlášené bude současně dostupný online přenos prostřednictvím aplikace Webex. Přenos webináře bude nahráván, jeho záznam bude následně také k dispozici.

Seminář se koná ve středu 13. března 2024 od 9:30 do 13:00 v konferenčním sále budovy ČÚZK v Praze. (Pod Sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 00 Praha 8 - 6. patro).

Cílem semináře je představení softwarových řešení konsolidace dat nebo úvodního naplnění a aktualizace dat krajských DTM společností/sdružení, které se na základě výzvy ČÚZK a APG v daném termínu k této možnosti přihlásily.

Program semináře:

09:30 - 09:40 Úvod semináře (ČÚZK, APG)

09:40 - 09:55 MAWIS a komplexní správa geodat (HRDLIČKA spol. s r.o.)

09:55 - 10:10 Řešení agendy DTM ČR prostřednictvím modulární správy prostorových dat SAMO LIDS (Asseco Central Europe, a.s.)

10:10 - 10:25 MISYS - komplexní nástroj pro práci s DTM (GEPRO spol. s r.o.)

10:25 - 10:40 Panorama - zpracování dat pro DTM ČR, DTMŽ a DTM ŘSD (GISOFT, v.o.s.)

10:40 - 10:55 DTM Connector, připojte se, prosím (HSI, spol. s r.o., člen skupiny Unicorn)

10:55 - 11:10 Softwarový nástroj DTMka (Sdružení místních samospráv ČR, z.s.)

11:10 - 11:20 Přestávka

11:20 - 11:35 GEOVAP - nástroje a služby pro DTM ČR (GEOVAP, spol. s r.o.)

11:35 - 11:50 GisOnline (TopGis, s.r.o.)

11:50 - 12:05 DTM Connect - nástroj pro práci s DTM ČR v prostředí ArcGIS (ARCDATA PRAHA, s.r.o.)

12:05 - 12:20 Platforma FME a její využití pro převody dat JVF DTM (CSmap s.r.o.)

12:20 - 12:35 DTM Konektor od ARKANCE: pohodlné předávání dat z libovolného zdroje (Arkance Systems CZ s.r.o.)

12:35 - 13:00 Diskuze, závěr semináře

Z důvodu dodržení stanovených počtů účastníků a zaslání elektronického odkazu na online přenos semináře žádáme o registraci všech účastníků, kterou proveďte zasláním jmenného seznamu za příslušný subjekt (s poznámkou prezenční či distanční účasti) v termínu do pátku 8. března 2024 na adresu jan.nemecek1@cuzk.cz a v kopii na leos.mazal@cuzk.cz. Na tyto adresy směřujte rovněž případné dotazy týkající se organizace semináře.

Odkaz na online přenos semináře bude registrovaným účastníkům hromadně rozeslán po uplynutí termínu registrace.

zobrazit Všechny zprávy