PF 2021

23.12.2020

Vážení členové,

přestože byl rok 2020 poznamenaný koronavirovou krizí, věnovali jsme se řadě témat, z nichž většina zůstává i nadále aktuální. Z těch nejdůležitějších bych rád zmínil alespoň některé: předložili jsme připomínky k novému stavebnímu zákonu a stále usilujeme o jejich prosazení pozměňovacím návrhem, podařilo se nám prosadit připomínky do zákona o pozemkových úpravách a zákona o zeměměřictví, spolupracovali jsme na přípravě zákona o BIM. Stali jsme se připomínkovým místem k věcnému záměru zákona o NIPI. Svou účastí v různých pracovních skupinách jsme pokračovali na přípravě projektu DTM ČR a také se podíleli na rozvíjejícím se procesu digitalizace stavebního řízení.

Prohlubujeme partnerství s ČKA, se kterou máme společná témata v oblasti digitalizace, územního plánování a DTM. Po volbách do předsednictva ČKAIT se nám podařilo navázat spolupráci také s touto komorou. Usilujeme o podporu těchto významných partnerů naší snaze o prosazení zákonné komory zeměměřičů.

Těší mě, že se jako geomatici dostáváme do širokého povědomí a jsem přesvědčen, že se dokážeme prosadit mezi ostatními respektovanými obory. Děkuji vedoucím pracovních skupin a jejich aktivním členům za podporu, spolupráci a úsilí, které péči o geomatiku věnují.

Dovolte mi nyní popřát vám klidné vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů.

Ing. Jaroslav Cibulka

zobrazit Všechny zprávy