Otevřený dopis ústřednímu řediteli Státního pozemkového úřadu

27.7.2022

V úterý 26. července 2022 jsme odeslali otevřený dopis Ing. Martinu Vrbovi, ústřednímu řediteli Státního pozemkového úřadu. K jeho napsání nás vedla současná ekonomická situace oboru pozemkových úprav.

Další existence tohoto oboru je reálně ohrožena odlivem expertů a postupným zánikem firem, které návrhy pozemkových úprav realizují. Naší snahou je zachránit obor, který je jedním z mála nástrojů pro skutečnou kultivaci krajiny a plnění celospolečenské poptávky na zavedení opatření v souvislosti s klimatickými změnami.

Otevřený dopis ústřednímu řediteli je k dispozici zde

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy, z.s.

Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z.s.zobrazit Všechny zprávy