NOVÝMI ČLENY APG JSOU GS – GEODETICKÉ SLUŽBY, FAV ZČU V PLZNI A ÚSTAV GEODÉZIE VUT V BRNĚ

1.7.2019

Novými členy Asociace podnikatelů v geomatice se staly společnost GS – geodetické služby, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Ústav geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

GS – GEODETICKÉ SLUŽBY

GS – geodetické služby s.r.o. je česká geodetická společnost, zabezpečující veškeré geodetické práce v inženýrské geodézii a katastru nemovitostí. Společnost byla založena roku 1992 v Sokolově, jako jedna z prvních společností na území současného Karlovarského kraje. V současné době sídlí v Karlových Varech.

S dynamickým rozvojem společnosti, expanzí obchodních aktivit, narůstajícím počtem zaměstnanců a potřebě vyjít zákazníkům vstříct byly v roce 1994 založeny nové regionální kanceláře v Karlových Varech a Chebu. Po zkušenostech z předchozích let společnost v roce 2004 zavedla a udržuje systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 Výzkumným ústavem pozemních staveb v Praze.

Služby v oboru geodézie zajišťuje profesionální tým 14 zaměstnanců na území celé České republiky, především v Karlovarském kraji. Od výkonu jednotlivých geodetických prací směřuje dnes společnost ke komplexnímu zajištění prací souvisejících s geodetickými výkony. Tím se stává pro své partnery i garantem správné návaznosti jednotlivých prací, jejich přesnosti a úplnosti.

Po zkušenostech z předchozích let společnost GS – geodetické služby s.r.o. v roce 2004 zavedla a udržuje systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 Výzkumným ústavem pozemních staveb v Praze.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd je jednou z fakult Západočeské univerzity v Plzni. Ve státem akreditovaných studijních programech připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří nemají problém s uplatněním na trhu práce.

Vedle vzdělávacích programů probíhá na fakultě také rozmanitá vědecko-výzkumná činnost. Jednotlivé katedry mají akreditovány výzkumné programy, doktorské studijní programy a mohou provádět i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Díky spolupráci a dobrým vztahům se zahraničními univerzitami nabízí fakulta svým studentům možnost zahraničních stáží v mnoha zemích celého světa.

ÚSTAV GEODÉZIE FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

Ústav geodézie zajišťuje výuku samostatných studijních programů Geodézie a kartografie a předmětů souvisejících s geodézií pro stavební obory. Dále vykonává vědeckou činnost a výzkum, konzultační a školící činnost v oblasti geodézie a kartografie, měření posunů a deformací staveb, měření speciálních a atypických konstrukcí, budování geodetických sítí družicovou technologií GNSS. Zvláštním předmětem činnosti je aplikovaná fotogrammetrie a soudní znalectví v oblasti geodézie (Katastr nemovitostí, Inženýrská geodézie, Fotogrammetrie).

zobrazit Všechny zprávy