METODIKA URČENÍ PROSTOROVÝCH OBJEKTŮ PRO KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY S VYUŽITÍM SYSTÉMU BEZPILOTNÍCH PROSTŘEDKŮ (UAS)

27.6.2019

Státní pozemkový úřad spolu s Ministerstvem zemědělství ČR vydal osvědčení VÚGTK, členu APG, pro metodiku, která nese název „Metodika určení prostorových objektů pro komplexní pozemkové úpravy s využitím systému bezpilotních prostředků (UAS)“.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický na této metodice spolupracoval se společností GEOLINE, s.r.o.

VÚGTK již dříve v září 2018 vydal také metodiku prostorového určení interiéru a exteriéru budov.

zobrazit Všechny zprávy