MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI S ČKA

25.3.2020

V uplynulém období se uskutečnila celá řada jednání vedení APG a zástupců České komory architektů.

Obě strany se dohodly na podepsání Memoranda o spolupráci, jehož cílem je především hledat společná témata, východiska, cíle a stanoviska a tato prosazovat v legislativě, a to především v oblasti investiční výstavby. Jedním z cílů bude také podpora technického vzdělávání v ČR.

Obě strany se zavazují spolupracovat v oblastech územního plánování, tvorby krajiny, BIM a digitalizaci stavebního řízení.

zobrazit Všechny zprávy