Jmenování přípravného výboru České komory zeměměřičů

25.7.2023

Předseda ČÚZK Ing. Karel Večeře jmenoval dne 25. července 2023 desetičlenný přípravný výbor České komory zeměměřičů.

ČÚZK v termínu do 15.července 2023 obdržel celkem od 118 autorizovaných zeměměřických inženýrů (dále jen „AZI“) návrhy na složení přípravného výboru České komory zeměměřičů. Nominováno bylo nakonec 64 AZI, z nichž předseda ČÚZK vybral 10 členů přípravného výboru. Při výběru bylo přihlédnuto zejména k regionálnímu zastoupení v přípravném výboru a dále pak i k počtu nominací jednotlivých navržených AZI.

Jmenování členů přípravného výboru České komory zeměměřičů

ČÚZK nyní připravuje první jednání přípravného výboru, na kterém bude zvolen předseda přípravného výboru, a budou učiněny první přípravné kroky v rámci procesu ustavení orgánů komory. ČÚZK současně předá přípravnému výboru seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů platný k datu 30. 6. 2023 pro účely odeslání pozvánek na ustavující sněm komory.

Zdroj: cuzk.cz

zobrazit Všechny zprávy