Jednání PS pro vzdělávání

1.9.2020

Pracovní skupina pro vzdělávání se během léta věnovala několika projektům. Pod vedením Ing. Brauna (ČVUT) pracuje na vytvoření strategie výuky geomatiky. Dále pracuje na vytvoření dokumentu „Quo Vadis geomatik“ – memorandum ke společnému postupu vysokých škol a pro nalezení společného směru. PS připravila také první verzi „profesní knížky“, která je nyní v testovací fázi.

Skupina začíná sbírat materiály k celospolečenské debatě nad cenami zeměměřických prací a měl by vzniknout dokument, který vydá určitá doporučení a vysvětlující text. Hledá se metoda, jak oslovit s tímto tématem nejširší okruh odborné veřejnosti.

zobrazit Všechny zprávy