Intergeo Berlín 2023

16.10.2023

Letošní veletrh byl umístěn v rámci Německa do dobře dostupné lokality, a proto se ho účastnilo velké množství českých geomatiků, nejen členů APG. Ze své návštěvy si jistě naši členové odnesli inspiraci pro naše oborové podnikání. Předseda představenstva APG Martin Hrdlička využil své cesty k jednání na úrovni CLGE, kdy jednal i s prezidentem Vladimirem Krupou. Informoval ho o vývoji zakládání České komory zeměměřičů. Předseda Krupa nabídl své zkušenosti se zakládáním profesní komory v Chorvatsku. Dále předseda představenstva Martin Hrdlička požádal vedení CLGE, aby zvážilo využití pěkného materiálu na výchovu a vyhledávání geodetického dorostu, což má pěkně zpracováno německé BDVI, konkrétně paní Rybka. Dále předseda Hrdlička navrhl CLGE provést celoevropský průzkum ohledně množství geodetických/geomatických kapacit ve jednotlivých zemích, a to především kvůli dimenzování oborového školství a také správního nastavení kapacitního poměru podnikatelské a veřejné sféry.

zobrazit Všechny zprávy