Ing. Miroslav Hrdlička (1930 - 2023)

9.1.2023

Milí kolegové zeměměřiči a dnes geomatici,

je mou povinností syna a společníka v podnikání vám oznámit, že v noci ze soboty na neděli 8. ledna usnul Ing. Miroslav Hrdlička navěky.

Všichni jsme ho znali jako aktivního člověka, tak počítám, že ještě tu noc zaklepal na tu bránu nebeskou a věřím, že v jeho případě sv. Petr zvolil zrychlený proces přijetí. V jeho osobě mně odešel nejen tatínek ale i nejlepší kamarád a parťák. Když jsme s podnikáním před 33 lety začínali, bylo mu již 60. Přesto se tehdy vrhnul do práce a budování oborového podnikání. Vždy věděl, že „společně dokážeme více“ a již od počátku devadesátých let se podílel na práci Komory geodetů a kartografů. V několika vlnách se podílel na úsilí vytvořit komoru zeměměřičů ze zákona. I v posledních dnech života měl radost z toho, že naděje na vytvoření České komory zeměměřičů je tak blízko. Pokud bude naše úsilí APG o založení komory ze zákona úspěšné, pak mě trochu mrzí, že to nebudu moci dát tátovi jako dárek, že se to po 30 letech úsilí nakonec povedlo. Věřím ale, že práce pro naši firmu a pro obor mu přidala řadu let života.

Poslední rozloučení s mým tatínkem bude dne 13. ledna 2023 v 15 hodin formou zádušní mše svaté v kostele sv. Ludmily na Tetíně u Berouna. Budu velmi rád, když se přijedete s tatínkem rozloučit.

Zdraví

Ing. Martin Hrdlička

Ing. Miroslav Hrdlička (1930 - 2023)

Vzpomínka na Ing. Miroslava Hrdličku: 

Ing. Miroslav Hrdlička, který nás opustil na začátku letošního roku, se nesmazatelně zapsal do historie soukromého podnikání v geodézii, kdy ve spolupráci se svým synem Martinem založil firmu „HRDLIČKA spol. s r.o.“, která se záhy velmi rychle prosadila a postupně se stala největší geodetickou firmou v České republice. Dnes má už i své dceřiné firmy v zahraničí. Oblast oboru geodézie, kartografie a katastru nemovitostí byla za komunistického režimu velmi podceňována. To vedlo Ing. Miroslava Hrdličku k aktivitě v organizacích, které v té době vznikly, tj. v Českém svazu geodetů a kartografů a zejména v Komoře geodetů a kartografů, kde byl až do roku 2014 členem představenstva. Velký kus práce ve prospěch geodezie vykonali při problémech, do kterých se dostala Průmyslová škola zeměměřická, které dokonce hrozil zánik a Ing. Hrdlička v té době velmi přispěl k jejímu udržení a dalšímu rozvoji.

Opustil nás velice milý a oblíbený kolega, který kolem sebe dokázal šířit dobrou náladu v duchu své poctivé povahy a svých bohatých zkušeností. Nikdy na něj nezapomeneme.

S úctou

Ing. Jan Fafejta

čestný člen APG 

zobrazit Všechny zprávy