DRUHÁ TŘÍDA PŘESNOSTI – NEVZDÁVÁME SE

3.9.2019

Zeměměřiči by měli být hrdí na to, že jsou schopní dodávat pro ekonomiku přesná data. Bez nich se myšlenky jako autonomní doprava, BIM a smartcities nikdy neuskuteční. Jsme proto přesvědčeni, že by se druhá třída přesnosti měla stát standardem pro geodetické práce v intravilánech a v místech dopravní a technické infrastruktury. Přečtěte si trefný komentář, který napsal Jan Floriánek, vedoucí pracovní skupiny pro BIM.

Druhá třída přesnosti se nejspíše zatím do směrnic ohledně DTM ČR jako povinnost nedostane, bude to záviset na příslušném investorovi. Prosazování druhé třídy přesnosti vidíme spíše evolučně a jsme přesvědčeni, že by se měla stát standardem.

zobrazit Všechny zprávy