Doc. Šíma čestným členem APG

6.10.2021

Na 4. valné hromadě APG, která se uskutečnila 5. října 2021 v průhonickém hotelu Floret byla doc. Ing. Jiřímu Šímovi, CSc. předána plaketa za celoživotní přínos pro obor zeměměřictví a udělen titul čestného člena.

Doc. Šíma se narodil v roce 1936 v Rychnově nad Kněžnou, v roce 1958 absolvoval Zeměměřickou fakultu ČVUT v Praze, kde později obhájil svou dizertační práci. Svou kariéru zahájil v Geografickém a topografickém ústavu a později pracoval ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém. Jeho specializací byla fotogrammetrie. Od roku 1991 byl ředitelem Zeměměřického ústavu a v roce 1993 byl jmenován do funkce předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

V roce 2004 habilitoval na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

V současné době je aktivním poradcem APG, propagátorem oboru geomatiky, je autorem prezentace Geomatika v podmínkách ČR a podílel se na znění definice geomatiky.

zobrazit Všechny zprávy