Doc. Ing. Václav Čada, CSc. novým čestným členem APG

21.9.2023

Představenstvo APG se rozhodlo v letošním roce ocenit práci významné osobnosti našeho oboru, která je velkým propagátorem geomatiky a zasvětila značnou část svého života vědecké práci v oboru.

Na 6. valné hromadě APG, která se uskutečnila 21. září v pražském hotelu Panorama byla doc. Ing. Václavu Čadovi, CSc. předána plaketa za celoživotní přínos pro obor zeměměřictví a udělen titul čestného člena.

zobrazit Všechny zprávy