Boj o charakter DTM

15.2.2021

Kombinace opatření covid-19, laxnost některých úřadů a nejasnosti ohledně způsobu realizace vedou představenstvo APG k obavě, že pokud se nic zásadního nestane, skončí první etapa tvorby DTM ČR částečným neúspěchem a hrozí, že nebudou 3 miliardy Kč z Evropské unie do 30. 6. 2023 vyčerpány.

V tomto smyslu informoval předseda APG 18. ledna ministra Karla Havlíčka a žádal o pomoc v této záležitosti. Bohužel situaci komplikuje i rozdílný postoj ČÚZK od stanoviska Asociace krajů ČR. (V době odeslání toho zpravodaje již došlo ke kompromisu a metodika byla schválena).

APG během celé doby přípravy realizace DTM hledala kompromisní cesty, ale některé podmínky jsou pro nás nepodkročitelné. Kromě věcí, na kterých je shoda (využití existující ZPS, důležitost pořizování TI a DI) se jedná se především o:

  1. Možnost využití leteckých snímků, pixel 5 cm pro kontrolu existujícího polohopisu a dotvorbu ZPS
  2. ZPS musí být primárně minimálně v třetí třídě přesnosti, méně přesná data budou vedlejší.

APG v tomto ohledu musí být jednotná a společně prosazovat zájmy svých členů, které jsou samozřejmě v souladu se zájmy uživatelů DTM. Pokud můžete představenstvu nějakým způsobem pomoci, obracejte se na výkonného ředitele.

zobrazit Všechny zprávy