BIM PRO STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

10.3.2019

Zasedání pracovní skupiny pro inženýrskou geodézii se zúčastnil Ivo Vykydal, ředitel odboru kanceláře ředitele SFDI, který představil plán digitalizace a zavádění BIM pro stavby dopravní infrastruktury.

Diskutován byl návrh předpisu pro informační modelování staveb pro infrastrukturní stavby – Datový standard – pro PDPS. Lukáš Kutil informoval, že návrh předpisu byl členy pracovní skupiny doplněn o tři zásadní věty v kapitole 10, týkající se geodetických podkladů pro přípravu informačních modelů staveb.

APG byla přizvána k projednání obdržených připomínek k pracovním návrhům technických předpisů a metodik pro standardizaci metody BIM pro stavby dopravní infrastruktury.

Připomínkované dokumenty jsou

  • Společné datové prostředí – (CDE – Common Data Environment)
  • Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro infrastrukturní stavby – Datový standard pro PDPS
  • Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC
  • Plán realizace BIM (BEP – BIM Execution Plan)
zobrazit Všechny zprávy