APG PARTNEREM SJEZDU ČSGK A 12. PLESU ZEMĚMĚŘIČŮ

15.2.2020

Začátkem února 2020 se v Ostravě uskutečnil sjezd Českého svazu geodetů a kartografů, na kterém vystoupil i předseda APG, Ing. Martin Hrdlička.

Přítomné seznámil s činností asociace a aktuálními tématy, kterými se zabýváme a kterým se budeme věnovat také v průběhu letošního roku.

Asociace podnikatelů v geomatice se rovněž stala generálním partnerem 12. plesu zeměměřičů, který se konal po skončení sjezdu ČSGK.

zobrazit Všechny zprávy