APG na konferenci MVPBIM 2022

10.2.2022

Ve dnech 9. a 10. února vystoupili v rámci konference MVPBIM 2022 také zástupci APG – Ing. Martin Hrdlička, předseda představenstva a Ing. Zbyněk Kugler ze společnosti GRID.

Zbyněk Kugler se ve svém prvním příspěvku věnoval aktuálnímu stavu plnění projektu DTM na krajích i u správců dopravní infrastruktury s apelem na maximální urychlení přípravy, zadání a vyhodnocení veřejných zakázek. Dále také upozornil na potřebu detailního prošetření možností vedoucích k prodloužení termínů plnění v závislosti načerpání dotačních prostředků.

Ve své druhé prezentaci navázal na Ing. Štencela a doplnil informace o činnosti a zapojení APG a jejích členů, které vedou k jednoznačnému a funkčnímu nastavení jednotlivých kroků, prvků a postupů směřujících ke zdárnému cíli, vzniku DTM na krajích i u správců DI a TI.

Předseda APG v roli neuvolněného starosty obce Tetín vystoupil s přednáškou Obce a jejich role v digitalizaci stavebnictví, kdy zdůraznil komplikovanost, jak se někdy zvláště menší obce složitě vyrovnávají s tématy jako je digitalizace stavebního řízení, digitální technická mapa apod. Na obce jako vlastníky technické a dopravní infrastruktury by se nemělo v projektech DTM zapomínat: Bez koordinace a financí zvenčí se neobejdou.

zobrazit Všechny zprávy