APG jednala s vedením Státního pozemkového úřadu

21.6.2021

V druhé polovině června se uskutečnilo jednání s vedením Státního pozemkového úřadu, kterého se za APG účastnil Martin Hrdlička, Lubor Pekarský a Jaroslav Cibulka a za SPÚ Martin Vrba, ústřední ředitel, Michal Gebhart a Jaroslava Kosejková.

Jednání se týkalo zdrojů financování pozemkových úprav, počtu vypisovaných výběrových řízení, personálního zajištění a dále některých ustanovení nového stavebního zákona a jejich vlivu na pozemkové úpravy.  

Podle SPÚ je pro stabilní financování klíčové udržet jejich "Plán 2030", který již akcentuje klimatickou změnu a dále je potřeba udržet alespoň dosavadní úroveň financování z Veřejné pokladní správy. Další prostředky je možné čerpat z Programu rozvoje venkova a dále pak Národního plánu obnovy.

Z jednání vyplývá řada úkolů, kterým se na svém nejbližším zasedání bude věnovat pracovní skupina Pozemkové úpravy.

zobrazit Všechny zprávy