12. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O KATASTRU NEMOVITOSTÍ A 53. GEODETICKÉ INFORMAČNÍ DNY

28.2.2018

Zástupci Asociace podnikatelů v geomatice se zúčastnili Mezinárodní konference katastru nemovitostí, která se konala ve dnech 28. 2. 2018 – 1. 3. 2018. Jako hlavní řečník zde vystoupil Ing. Jiří Habrovec, který ve své prezentaci přiblížil proces transformace APG, představil vize, cíle, statutární orgány APG a pracovní skupiny, jejichž prostřednictvím budou členové specializovaných skupin naplňovat představy fungování APG.  Konference, která se konala v Brně v hotelu Avanti, se zúčastnil také Ing. Jaroslav Cibulka, který byl představen v roli výkonného ředitele. Dále byl přítomen zástupce statutárního orgánu Ing. Martin Hrdlička, předseda představenstva a předseda dozorčí rady Ing. Martin Malec.

http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A108/

zobrazit Všechny zprávy